Izmjera trupa jedrilice za matematički izračun otpora

Izmjera trupa jedrilice

Opis projekta

Cilj projekta je bio izmjeriti trup jedrilice kako bi se matematički izračunao otpor za potrebe natjecanja u ORC Championship utrkama.
Proces je započeo detaljnim mjerenjem trupa jedrilice koristeći Flexijet 3D uređaj. Mjerenja su obavljena na specifičnim pozicijama sa desne i lijeve strane trupa, kako bi se osigurala maksimalna preciznost podataka.
Nakon završetka mjerenja, dobiveni podaci pretvoreni su u digitalni format te izvezeni u Excel tablicu. Ovi podaci potom su uvezeni u specijaliziranu aplikaciju za izračun otpora trupa jedrilice, koristeći matematičke modele i algoritme.
Rezultatima ovog projekta dobiven je detaljan uvid u geometriju trupa i pridodanih dijelova jedrilice, omogućavajući precizan izračun hidrodinamičkih sila uzgona i otpora. Ove informacije ključne su za izradu certifikata ORC Rating, kao i za proračun polarnih brzina jedrilice.

Flexijet operater za 3D mjerenje i izradu nacrta izmjere:
Edo Aganović

Sažetak projekta

Projekt digitalizacije i matematičkog izračuna otpora trupa jedrilice predstavlja inovativan pristup u primjeni Flexijet 3D uređaja.
Ovaj projekt zahtijeva preciznost i tehnološku sofisticiranost, s obzirom na složenost geometrije trupa jedrilice i potrebu za detaljnom analizom hidrodinamičkih svojstava bez upotrebe visoke tehnologije, zadatak bi bio teško izvediv.

Gotove kordinate

Flexijet izmjera

Flexijet izmjera

Flexijet izmjera

Flexijet izmjera