Industrija kamena i izvođači stepenica

Flexijet 3D omogućava klesarima precizno mjerenje prostora i objekata za potrebe uređenja interijera i eksterijera, izradu fasada, podova, klupica, stepeništa, bazena, kuhinjskih ploča, stolova, zidnih i podnih obloga. Precizna izmjera je krucijalna u svim industrijama jer greška koja se otkrije prilikom montaže je neusporedivo skuplja od greške koja se otkrije prilikom konstruiranja.

Flexijet 3D omogućava detaljnu izmjeru stepenica, uključujući njihovu visinu, širinu, nagib i oblik. Korištenje Flexijeta 3D olakšava procese mjerenja, dokumentiranja i planiranja, što smanjuje vrijeme potrebno za izvođenje radova i povećava efikasnost proizvodnje stepenica. Precizno mjerenje i planiranje pomažu smanjiti nepotrebne troškove i izbjegavati pogreške tijekom izrade stepenica. Omogućuje preciznu izmjeru postojećeg stanja za potrebe novog dizajna. Flexijet 3D je kompatibilan sa svim standardnim CAD/CAM/BIM softverima, što olakšava stvaranje tehničkih crteža i dokumentacije za izvođenje.