Izmjera, tehnička priprema za izradu gazišta za stepenice

Opis projekta

Izmjera metalne konstrukcije i zidova za izradu gazišta za kružno stepenište.
Zbog specifične pozicije stepeništa, sama izmjera ne bi bila dovoljna već bi klijent bio primoran izraditi i šablone. Srećom uz kombinaciju Flexijet uređaja i MegaTISCHLERpro programa skratili smo postupak, te je bila dovoljna izmjera, konstruiranje gazišta te izrada CNC programa za obradu gazišta.
Prednosti Flexijet izmjere su što smo dobili savršeno precizne podatke o kutevima, visinama i krivuljama. Dodatni troškovi za materijal za izradu šablona, pomagala poput ljestava, skela, laserskih nivelira i alata za izradu šablona nije nam bilo potrebno. Koristili smo samo laptop i Flexijet uređaj. Svi podaci izmjere nalaze se u CAD-u i može se odmah pristupiti tehničkoj pripremi i izradi CNC programa.

Flexijet operater za 3D mjerenje i izradu nacrta izmjere:
Edo Aganović
Klijent i izvršitelj projekta: Drvona d.o.o.

Sažetak projekta

Precizno mjerenje i planiranje, u kombinaciji s kvalitetnom izvedbom, osigurali su uspješnu realizaciju ovog projekta.

Flexijet mjerenje

Flexijet izmjera

Tehnička priprema