Kompleksni rukohvati od masivnog hrastovog drva – od 3D mjerenja do CNC proizvodnje

Opis projekta

Johannes Wortmann, kolega i korisnik Flexijeta iz Balvea (Njemačka), proveo je izradu zakrivljenih rukohvata za novu zgradu gimnazije u Bochumu, koristeći Flexijet 3D za mjerenje zakrivljenih betonskih površina građevinske strukture.
Podaci dobiveni mjerenjem poslani su CNC obradnom centru u Balveu, gdje su rukohvati izrađeni od masivnog hrastovog drveta. Zahvaljujući preciznom mjerenju, proizvodnja na CNC stroju mogla je biti provedena s milimetarskom točnošću u sve tri osi. Montaža na licu mjesta bila je moguća bez dodatnih popravaka ili prilagođavanja obrađenih dijelova – sve je odmah savršeno odgovaralo.
Osim uštede vremena i novca prilikom mjerenja i montaže, Flexijet 3D pruža sigurnost u planiranju, konstrukciji i proizvodnji, jer se oslanja na pouzdane podatke.
Johannes Wortmann je izjavio: „Bez preciznosti i protoka rada s našim Flexijetom, realizacija ne bi bila ekonomična. Ovaj posao ne bismo preuzeli bez Flexijeta.”

Sažetak projekta

Pomoću Flexijet 3D dobivate milimetarsku preciznost, točne kuteve i radijuse – i tim podacima raspolažete već tijekom mjerenja, dakle na licu mjesta. Flexijet 3D pruža sigurnost i profesionalnost od mjerenja do montaže.
Flexijet 3D sustav mjerenja donio je značajne uštede vremena i novca u ovom projektu.

Flexijet mjerenje

Flexijet izmjera

Gotovi proizvod