Bravari i metalna industrija

Flexijet 3D je koristan uređaj za bravare i metalnu industriju jer omogućava precizno mjerenje metalnih dijelova, projektiranje i planiranje, kontrolu kvalitete, montažu i praćenje promjena. Uređaj je kompatibilan sa svim standardnim CAD softverima i time omogućava izradu 3D modela i planova metalnih konstrukcija, što pomaže bravarima u projektiranju i dizajniranju različitih metalnih proizvoda, uključujući ograde, mostove, stepenice, industrijske konstrukcije i druge metalne strukture. Omogućava precizno usklađivanje i montiranje metalnih komponenti i konstrukcija. Flexijet 3D omogućava bravarima da precizno izmjere postojeće objekte ili konstrukcije kako bi ih prilagodili novim zahtjevima ili potrebama.