Proizvođači namještaja i stolari

Flexijet 3D omogućava precizno mjerenje prostora, što je ključno za izradu namještaja koji se savršeno uklapa u prostor ili zahtjeve klijenata. Flexijet 3D je kompatibilan sa svim standardnim CAD softverima i time omogućava izradu detaljnih 3D modela komada namještaja, što olakšava projektiranje i planiranje. Pomaže stolarima i klijentima da vizualiziraju kako će namještaj izgledati prije nego ga izrade. Korištenjem Flexijet 3D, proizvođači namještaja i stolari mogu ubrzati procese mjerenja, dokumentiranja i planiranja, smanjiti greške koje nastaju prilikom ručno pisanih mjera i bilješki, te povećati efikasnost rada.