Brodograditelji

Flexijet 3D može precizno izmjeriti trup broda, uključujući kompleksne krivulje i oblike trupa. To pomaže brodograditeljima u stvaranju detaljnih 3D modela broda za planiranje, projektiranje i konstrukciju. Omogućava precizno mjerenje dimenzija, udaljenosti i razmaka između različitih komponenti broda. Ovo je važno za osiguranje da sve komponente budu pravilno postavljene i da se održi geometrijska točnost broda. Flexijet 3D se može koristiti za izmjeru i provjeru trenutnog stanja broda, identificirajući eventualne nesavršenosti u trupu ili drugim komponentama i omogućava brze korekcije.Prije početka izgradnje ili obnove broda, Flexijet 3D se koristi za provjeru postojećeg stanja trupa broda ili drugih dijelova plovila. Ovi podaci služe kao osnova za projektiranje i planiranje budućih radova na brodu.